Zobraziť celú mapu

Kompletná prehliadka Bratislavy

120 min - 50€

Naša najpodrobnejšia Segway prehliadka ktorou vás zoberieme cez Bratislavské podhradie až na samí vrch hradného kopca s možnosťou nádherného výhľadu ponad Bratsilavu. Cestou dole sa na Segway poprepletáme uličkami starej Bratislavy až k Prezidentskému palácu s priľahlou záhradou. Naša cesta bude pokračovať historickým centrom Bratislavy s jej významnými pamiatkami, odkiaľ sa po “staronovom (zelenom) moste” presunieme na druhú stranu Dunaja, zóny oddychu,zelene a relaxu, Sadu Janka Kráľa. Z nábrežia petržalskej strany sa následne vydáme mostom SNP späť do srdca starej Bratislavy.

Objednať

Pre rezerváciu ostatných túr, ako aj prípadné zmeny časov nás prosím kontaktujte čím skôr

Uvidíte:


 • Tyršovo nábrežie

  Tyršovo nábrežie, z juhu ohraničené komunikáciou Viedenská cesta, ktorá ho oddeĺuje od Sadu Janka Kráľa, sa vzhĺadom na to že sa jedná o záplavové územie používa viacmenej na rekreáciu, či sezónne, kultúrno-spoločenské akcie- ako napríklad v letnom obdobý čoraz viac populárnejšia Mágio-pláž. Nachádza sa tu taktiež divadlo Aréna a dve štýlové reštaurácie Au café a Leberfinger.

 • Sad Janka Kráľa

  Sad Janka Kráľa založený v rokoch 1774 až 1776 je s rozlohou 42ha. najstarší verejný park v strednej Európe. Mohutné vzácne stromy a etážové kroviny s rozmanitou druhovou diverzitou tu pôsobyvo dopĺňa drobná architektúra. Azda najvýraznejším architektonickým prvkom je tu z východnej strany situovaný záhradný altánok- gotická veža, pôvodom z Františkánskeho kostola.

 • Most SNP

  Most SNP (do roku 2012 "Nový most"), je taktiež prvý ľanový asymentrický most Slovenska a druhý tohto typu na svete. Táto zaujímavá dominanta Bratislavy bola vyhlásená za stavbu storočia. Jeho výstavba z rokov 1967-72 žiaľ mala na svedomí zničenie značnej časti prevažne židovského podhradia, včetne synagógy maurského štýlu.

 • Katedrála (Dom) svätého Martina

  Pôvodne gotická sakrálna stavba-Katedrála (Dom) svätého Martina, postavená v rokoch 1311 až 1510 patrí k najvýznamnejším pamiatkám na celom Slovensku. S vežou vysokou 87metrov, v ktorej korune sú od rekonštrukcie z roku 2010 uložené aj dobové dokumenty, je to zároven najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Najskvelejšie obdobie s počtom 19 korunovacií a hlavne za vlády Márie Terézie, zažil Dom ako hlavný korunovačný chrám Uhorska, v rokoch 1463 až 1830. Nemenej zaujmavou súčasťou interiéru katedrály sú aj návštevníkmi často vyhladávané hrobky v podzemí chrámu.

 • Bratislavský hrad

  Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Výhodnú pozíciu nad riekou Dunaj využili pôvodný osadníci už cca 2500rokov pred Kristom. Najstaršia dochovaná písomná zmienka o hrade pochádza z roku 907 v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. Do približne dnešnej podoby bol hrad dokončený v 18storočí. Prežil aj útoky Napoleonských delostrelcov. Osudným sa mu stal až obrovský požiar z mája roku 1811, ktorý palác samotný, ako aj mnoho budov podhradia zmenil na ruiny. Návrat k jeho podobe z tereziánskeho obdobia priniesla až rozsiahla rekonštrukcia z polovice 50rokov 20storočia.

 • Parlamentka

  V západnej časti Bratislavského hradu sa nachádza kontraverzná budova slovenskej národnej rady(Parlamentka). Proti jej výstavbe v tesnej blízkosti hradu a hľavne modernej architektúre nepomohli ani protesty verejnosti a do užívania bola odovzdaná v roku 1994.

 • Kostol svätého Jána z Mathy

  Kostol svätého Jána z Mathy,nazývaný tiež Kostol trinitárov, alebo Trojičný kostol, je stavba pochádzajúca z 18.storočia. Sídelný chrám rehole trinitárov je jednou z najvýznamnejších pamiatok uvedeného slohového obdobia v meste a barokovo-sakrálny stýl kostola a jeho elipsovitý pôdoris ho radí k najzaujmavejsiším architektonickým pamiatkam v krajine.

 • Palác Grossalkovich

  Rokokovú budovu prezidentského paláca dal postavit gróf Grossalkovich, predseda Uhorskej kráľovskej komory roku 1760 . Spolovice min.storočia známy ako dom pionierov, slúži od rekonštrukcie z roku 1996 ako sídlo prezidenta. Súčasťou paláca je tiež rozsiahla záhrada vo francúzskom štýle, nadväzujúca na záhradu bývalého letného arcibiskupského paláca

 • Stará tržnica v Bratislave

  Stará tržnica v Bratislave je technickou pamiatkou, ktorej autorom bol inžinier Gyula Laubner. Prevádzka stavby dokončenej 31. októbra 1910 sa začala hneď na druhý deň a funkciu mestskej tržnice plnila vyše 50 rokov až do svojho zániku roku 1960. Do roku 1982 slúžil objekt ako televízne štúdio. Budova je zrekonštruovaná do svojej pôvodnej architektonickej podoby.

 • Kostol svätej Alžbety

  Kostol svätej Alžbety z roku1913, bol zasvätený Alžbete Uhorskej, dcére uhorského kráľa Ondreja II. Pre svoju výraznú farbu a symentriu známejší skôr ako Modrý kostolík, pôvodne patril do školského areálu a slúžil ako školská kaplnka oproti stojaceho gymnázia.