Počiatky kresťanstva od stredoveku až po dnešnú Bratislavu

120 min - 50€

Prenesiete sa s nami 1000 rokov dozadu, do čias stredoveku, do čias keď sa Bratislava volala Prešporok, keď vládla Mária Terézia, alebo keď španielsky dobyvatelia rozširovali kresťanstvo do celej Európy. Ukážeme Vám tie najkrajšie kostoly, kaplnky a kláštory ktoré môžete nájsť v našom meste, tie ktoré dýchajú tisícročnou históriu a sú opradené rúškom tajomstva, vojen, bohatsva a intríg ktoré vládly tamojšiemu svetu. Pozrieme sa a vysvetlíme si ako vznikli, prečo práve u nás a kto všetko stál za týmto majestátnymi stavbami a plánmi.

Objednať

Pre rezerváciu ostatných túr, ako aj prípadné zmeny časov nás prosím kontaktujte čím skôr

Uvidíte:


 • Františkánsky kostol Zvestovania Pána

  Za jeho zakladateľa je považovaný uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky, ktorý ho prikázal postaviť na pamiatku víťazstva nad českým kráľom Přemyslom Otakarom II.

 • Kapitula pri kostole Najsvätejšieho Spasiteľa

  Okolnosti súvisiace s narastajúcim počtom evanjelikov nemeckej národnosti v Bratislave, si v rokoch 1636 – 1638 vynútili postavenie svätostánku pre potreby veriacich.

 • Kostol Loretánskej Panny Márie

  V druhej polovici 17. storočia sa rehoľné sestry usadili v Prešporku (v prvom meste vo vtedajšom Uhorsku) a hneď nato začali vyvíjať svoju činnosť.

 • Kostol svätého Jána z Mathy (kostlol tinitárov)

  Po získaní rozľahlého priestoru starého cintorína svätého Michala vybudovali v rokoch 1717 – 1725 na dnešnom Župnom námestí (vtedajší Kohlmarkt, t. j. Uhoľný trh) centrálny dvojvežový kostol s kláštorom.

 • Kostol svätého Štefana

  Základný kameň kláštora bol položený 17. decembra 1708 . V roku 1727 kláštor rozšírili smerom na Koziu ulicu a pálffyovské záhrady.

 • DÓM Sv.Martina

  Najväčší, najstarší a najvýstavnejší kostol v Bratislave.Na začiatku jeho existencie bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa z hradu do podhradia. Pápež Inocent III. v roku 1221 v tejto veci vyhovel žiadosti uhorského kráľa Imricha.