* Pre rezerváciu ostatných túr ako aj pripadne zmeny časov nás prosím kontaktujte čím skôr.