Zobraziť celú mapu

Prehliadka starého mesta, nábrežia a druhej strany Dunaja

90 min - 40€

Pre záujemcov o históriu Bratislavy, ako aj o jej súčastnosť, máme k dispozícií kľudnú 90 minútovú Segway prehliadku. Prejdeme sa starou Bratislavou a na modernú časť súčastnej Bratislavy sa napojíme pri budove nového národného divadla. Ponad Dunaj prejdeme Zeleným mostom do Sadu Janka Kráľa s jeho nábrežím a mostom SNP sa so Segway presunieme až k pôvodnému okraju Starého mesta.Podhradím a novovybudovanou Zámockou ulicou vystúpame až na Bratislavský hrad s jeho nádherným výhľadom ponad rieku Dunaj.

Objednať

Pre rezerváciu ostatných túr, ako aj prípadné zmeny časov nás prosím kontaktujte čím skôr

Uvidíte:


 • Tyršovo nábrežie

  Tyršovo nábrežie, z juhu ohraničené komunikáciou Viedenská cesta, ktorá ho oddeĺuje od Sadu Janka Kráľa, sa vzhĺadom na to že sa jedná o záplavové územie používa viacmenej na rekreáciu, či sezónne, kultúrno-spoločenské akcie- ako napríklad v letnom obdobý čoraz viac populárnejšia Mágio-pláž. Nachádza sa tu taktiež divadlo Aréna a dve štýlové reštaurácie Au café a Leberfinger.

 • Sad Janka Kráľa

  Sad Janka Kráľa založený v rokoch 1774 až 1776 je s rozlohou 42ha. najstarší verejný park v strednej Európe. Mohutné vzácne stromy a etážové kroviny s rozmanitou druhovou diverzitou tu pôsobyvo dopĺňa drobná architektúra. Azda najvýraznejším architektonickým prvkom je tu z východnej strany situovaný záhradný altánok- gotická veža, pôvodom z Františkánskeho kostola.

 • Most SNP

  Most SNP (do roku 2012 "Nový most"), je taktiež prvý ľanový asymentrický most Slovenska a druhý tohto typu na svete. Táto zaujímavá dominanta Bratislavy bola vyhlásená za stavbu storočia. Jeho výstavba z rokov 1967-72 žiaľ mala na svedomí zničenie značnej časti prevažne židovského podhradia, včetne synagógy maurského štýlu.

 • Katedrála (Dom) svätého Martina

  Pôvodne gotická sakrálna stavba-Katedrála (Dom) svätého Martina, postavená v rokoch 1311 až 1510 patrí k najvýznamnejším pamiatkám na celom Slovensku. S vežou vysokou 87metrov, v ktorej korune sú od rekonštrukcie z roku 2010 uložené aj dobové dokumenty, je to zároven najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Najskvelejšie obdobie s počtom 19 korunovacií a hlavne za vlády Márie Terézie, zažil Dom ako hlavný korunovačný chrám Uhorska, v rokoch 1463 až 1830. Nemenej zaujmavou súčasťou interiéru katedrály sú aj návštevníkmi často vyhladávané hrobky v podzemí chrámu.

 • Bratislavský hrad

  Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Výhodnú pozíciu nad riekou Dunaj využili pôvodný osadníci už cca 2500rokov pred Kristom. Najstaršia dochovaná písomná zmienka o hrade pochádza z roku 907 v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. Do približne dnešnej podoby bol hrad dokončený v 18storočí. Prežil aj útoky Napoleonských delostrelcov. Osudným sa mu stal až obrovský požiar z mája roku 1811, ktorý palác samotný, ako aj mnoho budov podhradia zmenil na ruiny. Návrat k jeho podobe z tereziánskeho obdobia priniesla až rozsiahla rekonštrukcia z polovice 50rokov 20storočia.

 • Parlamentka

  V západnej časti Bratislavského hradu sa nachádza kontraverzná budova slovenskej národnej rady(Parlamentka). Proti jej výstavbe v tesnej blízkosti hradu a hľavne modernej architektúre nepomohli ani protesty verejnosti a do užívania bola odovzdaná v roku 1994.